Jelle Jolles: ‘Steun tot 25 jaar’

» Geplaatst door op 4 december 2014 in Blog, Featured | 0 reacties

Mijn commentaar : Verschillen tussen jongens en meisjes worden kleiner bij goede gevarieerde ondersteuning tot het 25ste levensjaar!!

‘jongensbrein & meisjesbrein: over kennen, kunnen en doen’. Publiekslezing, 2 december 2014 Rode Hoed

Samenvatting: De hersenrijping van jongens en meisjes verloopt volgens een wat ander patroon en tijdpad. Psychologische, sociale en culturele factoren zijn erg belangrijk. Stimulans en ondersteuning zijn nodig tot in de vroege volwassenheid. Brede ervaringen en het spelen van meer rollen zorgen dat aan het eind van de ontwikkeling veel verschillen verdwenen zijn en dat uiteindelijk iedereen een goede positie in onze complexe maatschappij kan verwerven.

 

 

Was het enkele decennia geleden nog nodig om meisjes te stimuleren tot betere schoolprestaties met slogans als: ‘Marie word wijzer!’, halverwege de jaren negentig passeerden de meisjes de jongens en de voorsprong die ze nu hebben lijkt zich te bestendigen en zelfs te vergroten. De overheid wil weten hoe dit komt en wat hieraan te doen.

Wisten we in het begin van de jaren negentig nog nauwelijks iets over de verschillen tussen jongens- en meisjesbreinen, inmiddels is het brein hot mede door geavanceerde scantechnieken en weten we hoe belangrijk psychologische, sociale en culturele factoren de rijping van het brein beïnvloeden. Vragen als, ‘Bestaat er zoiets als typisch mannelijk gedrag en mannelijk normbesef?’ zijn actueel, mede getriggerd door de bankencrisis.

 

De hersenrijping van jongens en meisjes gaat volgens een wat ander patroon en tijdpad

Het brein is plastisch, het blijft zich gedurende het hele leven aanpassen en er bestaan grote verschillen tussen personen. Het meisjesbrein bereikt al vier jaar eerder dan het jongensbrein het grootste volume. Binnen het brein bestaan er delen die dat maximale volume pas op het 18de of zelfs 25ste levensjaar bereiken. De breindelen zijn dus wel aanwezig, maar moeten als het ware wakker gekust worden. Meisjes gebruiken andere delen van het brein bij bepaalde taken dan jongens.

Jongens hebben een tragere taalontwikkeling dan meisjes. Later trekken ze bij mits ze de kans krijgen. Volwassenen moeten routes wijzen, bemoedigen, steunen, sturen en stimuleren zeker ook tot en met de vroege volwassenheid. Nieuwsgierigheid bij kinderen is belangrijk omdat het ze aanzet tot leren.

 

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentieel. Spelen en sporten geven ruimtelijk inzicht, nodig om goed te kunnen schatten en daaruit voortvloeiend te kunnen rekenen. Voetballen is een driedimensionale bezigheid en ontwikkelt daardoor de hersenen vollediger dan de tweedimensionale computerspelletjes en gamen. Meisjes die met theeserviesjes spelen, ontwikkelen sociale vaardigheden. Voorlezen, lezen en toneelspelen ontwikkelen empathie.

Jongens blijken onder andere beter in ruimtelijk inzicht, oog-, handcoördinatie en redeneren, terwijl meisjes beter zijn in complexe analyses, fijnere coördinatie, rekenkundige operaties en ze hebben een beter verbaal werkgeheugen.

Jongens zijn impulsiever, meisjes wellicht te braaf.

Inmiddels weten we dat jongens meer structuur nodig hebben en moeten we het onderwijs daarop aanpassen voor zover dat nog niet gebeurd is. Alleen IPad-onderwijs kan nooit voor een volledige hersenontwikkeling zorgen.

Alcohol en drugs maken dat je minder open staat voor de samenleving en uiteraard kan dat nadelig zijn voor de ontwikkeling.

 

Wat we nodig zullen hebben in het jaar 2050 weet niemand. Daarom pleit professor Jolles ervoor om nu breed in te zetten.

 

Prof. Jelle Jolles, Publiekscollege Rode Hoed, 2 dec 2014

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>