onderpresteerders

Aanpak onderpresteerders

80-90% van de onderpresteerders op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem is een jongen. Onderpresteerders komen voor in onder- en bovenbouw. Wat verstaan we onder onderpresteerders? Leerlingen die lager scoren dan op basis van testresultaten en het advies van de basisschool verwacht wordt.  

Probeer als vakdocent en als mentor naast de leerling te staan: ze kunnen het meestal niet helpen dat ze in die situatie terecht zijn gekomen. Vermanende opmerkingen werken meestal averechts. Maak met de leerling een stappenplan en formuleer samen een voornemen dat haalbaar lijkt. Kom er na een of twee weken op terug en stimuleer de leerling tot zelfreflectie. Het Leervaardighedenspel van het bureau Talent: www.bureautalent.nl is hiervoor zeer geschikt. Dit spel stimuleert de leerlingen om verschillende aspecten van hun werkhouding onder de loep te nemen.

Vaak ontstaat het onderpresteren al op de basisschool. Een uitdagende begeleiding is ook in zo’n vroeg stadium al van groot belang: passend onderwijs is voor elk niveau noodzakelijk!  Ook moet de school kijken of het programma voor de jongens wel aantrekkelijk genoeg is.

 

Leervaardighedenspel

Begeleiding in groepsverband
Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem hebben we al zes jaar ervaring met cursussen voor onderpresteerders, gelukkig met goede resultaten. De cursussen worden gegeven in klas 2 en 4 tussen kerst- en eindrapport in groepjes van ongeveer 7 deelnemers. De leerlingen formuleren voornemens en worden daaraan gehouden.Door zelfreflectie en interactie met ‘lotgenoten’ krijgen ze meer inzicht in hun patronen en hun werkhouding. Ze ervaren dat ze niet de enigen zijn met een gebrekkige motivatie voor school of met concentratieproblemen tijdens het leren. Ze geven elkaar tijdens de cursus ook  handige leertips.  Goed leren werken vergroot hun motivatie om goed te presteren en goede prestaties motiveren om zich beter in te zetten.

Scholen kunnen zelf deze cursussen geven. Zij kunnen hiervoor een training aanvragen via www.stichtinglerenmotiveren.nl